Enis Gümüş

EN–
Enis Gümüş (1982) graduated from Folk Music Department at City Conservatory of Samsun in 1998 and he was a member of the department’s orchestra until 2000. He had engineering education at Istanbul Technical University, while was involved in folk music and rock activities. Between 2006 and 2010 he completed his Bachelor of Music degree in Audio Design/Composition departments of Yıldız Technical University and Rotterdam Conservatory. Later he completed his Master of Music studies at Rotterdam Conservatory in 2012, where he studied acoustic and electronic composition. During his studies and the following years, he worked with many musicians and ensembles, including Asko/Schoenberg Ensemble, Nieuw Ensemble and Nederlands Blazers Ensemble.
In 2014, he returned to Istanbul and obtained his PhD at Istanbul Technical University, Center for Advanced Studies in Music (MIAM) in 2020. He is active as a composer and performer in several projects. He is a faculty member at Istanbul Bilgi University, Music Department.
http://www.enisgumus.com/

TR–
Enis Gümüş (1982) Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın Türk Halk Müziği Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu ve aynı kurumun orkestrasında 2000 yılına kadar görev aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendislik eğitimini sürdürdüğü sırada halk müziği ve rock alanlarında müzikal aktivitelerini sürdürdü. 2006-2010 yılları arasında, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Rotterdam Konservatuvarı’nda Duysal Tasarım/Kompozisyon dallarında lisans eğitimini tamamladı. 2012 yılında akustik ve elektronik kompozisyon çalıştığı Rotterdam Konservatuvarı’ndan yüksek lisans diplomasını aldı. Eğitimi sırasında ve onu takip yıllarda, aralarında Asko/Schoenberg Ensemble, Nieuw Ensemble ve Nederlands Blazers Ensemble’ın da bulunduğu pek çok müzisyen ve müzik topluluğuyla çalıştı.
2014 yılında İstanbul’a döndü ve 2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MIAM) doktorasını tamamladı. Çeşitli projelerde besteci ve icracı olan Enis Gümüş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim üyesidir.
http://www.enisgumus.com/