The Light

Released Date: March 29, 2019 Music: SO Duo

THE LIGHT
SO DUO featuring Steve Gorn

“Bir deniz kabuğu borazanı öttürüldüğünde yayılan sesleri kavrayamayız; fakat deniz kabuğu borazanı veya onu öttüreni kavrarsak sesi de kavrayabiliriz.” (Brihadaranyaka Upanishad, Upanishadlar, çev. Korhan Kaya T. İş Bankası Kültür Yayınları)

 

“As the various particular notes of a conch, when it is blown, cannot be grasped by themselves, but are grasped only when the general note of the conch or the general sound produced by different kinds of blowing is grasped.” (Brihadaranyaka Upanishad, translated by Swami Nikhilananda)

 

CREDITS

Sumru Ağıryürüyen: vokal/vocal (1,2,3); Orçun Baştürk: panduri (2,3), vokal/vocal (1), klavye/keyboard (1); Steve Gorn: bansuri, shruti box (1,2,3)
Düzenleme/Arrangement: SO Duo
Kayıt/Recording & Mixing: Ozan Çanak – Tantana Stüdyo
Mastering: Tuğrul Gültepe
Kapak/Cover: Lale Altunel (kil tablet üzerine Sanskritçe “The Light” ve fotoğraf/ ‘The light’ in Sanskrit written on clay tablet and its photography), Orçun Baştürk (kapak tasarım/cover design)
Çeviriler/Translations: Tülin Hadi (1-Hun/Tr); Sofia Prokou, Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek (2- Karaman Gr/Tr); Brenna MacCrimmon (1,2,3-Tr/Eng)

Teşekkürler/Acknowledgements:
SO Duo, başta ISCMS (İsmet Sıral Creative Music Studio) olmak üzere, yollarının Steve ile kesişmesini sağlayan tüm güzel tesadüflere teşekkür eder/
SO DUO is deeply grateful for all the happy coincidences that brought them together with Steve, most notably the existence of the ISCMS (İsmet Sıral Creative Music Studio).
Ayrıca teşekkürler/and thanks to:
Brenna MacCrimmon, Lale Altunel, Martá Sebestyén, Muammer Ketencoğlu, Muzsikás, Ozan Çanak, Özer Yalçınkaya, Reha Öztunalı, Sofia Prokou, Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek, Tolga Tüzün, Tuğrul Gültepe, Tülin Hadi

 

Ağustos 2018’de Tantana Stüdyo’da canlı kaydedildi. / Recorded live at Tantana Studio on August 2018.

 

1. THE LIGHT

Söz-Müzik/Lyrics-Music: Orçun Baştürk
&
Régen volt, soká lesz (Macar halk şarkısı/Hungarian folk song)
Söz-Müzik/Lyrics-Music: anonim/traditional

All I see is the light
What you see is the light
Hold on, please hold on
Régen volt, soká lesz
Mikor az a nap lesz
Hogy galambom karja
Két vállam takarja
Régen volt vágyásom
Igaz szeretőre
Megadta az Isten
El kell válnom tőle
———–
Gördüğüm, ışık
Gördüğün, ışık
Dur,
Lütfen dur.
Eskidendi, kim bilir
Ne zaman gelecek o gün
Güvercinimin kollarının
Omuzlarımı sarmaladığı
Eskiden dileğim
Gerçek bir sevgiliydi
Verdi Tanrı
Ayrı düştüm ondan
——
It was long ago, who knows
When the day will come again
When the arms of my dove
will be wrapped around my shoulders
Long ago it was my wish
for a faithful lover
God gave me one
But we are apart from each other

 

2. NİNNİ/LULLABY

Söz-Müzik/Lyrics-Music: anonim/traditional (Naourisma tis Kappadokias/Kapadokya ninnisi/Lullaby from Cappadocia)

Tou chagiadioú mou t’áslama
T’achtsereniú m’to ftédi
Není nením uyur m’ola
Yavrim, küçük büyür m’ola
Naní, naní, mikró m’naní
Naní to chaïdeméno
Není deyip uyuttuğum
Elmá veríp avuttuğum
Kimáto opoú na to charó
Ke na to dio megálo
Ke na to dio tis pantriás
Ke akóma pio megálo
—————
Hayatım benim, armudum
Ceylanım, fidanım
Ninni, uyur m’ola,
Yavrum küçük büyür m’ola
Ninni yavrum ninni
Ninni bir tanem
Ninni deyip uyuttuğum
Elma verip avuttuğum
Uyusun da sevindirsin beni
Uyusun da büyüsün
Büyüsün de evlensin
Daha da büyüsün
———–
O my darling, my pear,
O my gazelle, my flower
Sleep sleep, is she asleep
My little baby, will she grow up
Sleep, sleep, little one, sleep
Sleep, my treasure
I’ll sing you to sleep with a lullaby
I’ll give you an apple to console you
Go to sleep and make me happy
Sleep and grow up
Grow up and marry
And still you may grow.

 

3. TAŞIN AVUCU

Söz/Lyrics: Sumru Ağıryürüyen
Müzik/Music: Orçun Baştürk

Taşın avucunda doğdum
Işık yonttu yüzümü
Gölgeler içime sığındı
Her sabah yeniden
Kırk sabırdı taş, bekleyen
Yosunlu duvarın üzerinde
Görünmez bir dövme, unutulmuş bir kilit
Sırrı tek bir damla suyla çözülebilen
Taşın avucunda doğdum
Işık yonttu yüzümü
Gölgeler içime sığındı
Her gece beni sildi gözlerden
Avucunda uyudum
——————-
I was born in Stone’s palm
Light sculpted my face
Shadows took shelter inside me
Each and every morning
Over and over again
Stone was an immense patience,
Waiting on a moss covered wall,
An invisible tattoo, a forgotten padlock
Whose secret can be released
Simply by a single drop of water
I was born in Stone’s palm
Light sculpted my face
Shadows took shelter inside me
Each night hid me from view
I slept in the palm of your hand