KIRKSABIR / Patience Fruit

Released Date: May 8, 2020 Music: SO Duo Lyrics: SO Duo

 

KIRKSABIR / Patience Fruit

1. Arka Bahçe / Back Yard

Ağaçlar bekliyor, üryan

Kuşları değil baharı bekliyor

 

The trees wait, unclothed

Not for the birds but for the springtime

 

2. Fuzuli

Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn

Derd çok hem-derd yok düşmen kavî tâli’ zebûn

Şâhid-i maksad nevâ-yi çeng tek perde-nişîn

Sâgar-i işret habâb-i sâf-i sahbâ tek nigûn

 

Dost ilgisiz, felek merhametsiz, dünya sükûnetsiz

Dert çok, dert ortağı yok, düşman güçlü, talih zayıf

Maksadımın şahidi çengin nağmesi gibi perde arkasında

İçki kadehi, şarabın saf kabarcığı gibi ters

 

Friends don’t care, the fates are mean, and the world is in havoc
Troubles abound, no shoulder to cry on, enemies firm, fortune’s meek

Witness of my intent like the sound of a chang, hides behind the curtain
Goblet of libation like chaste bubbles of wine, stands upside down

 

(Söz / Lyrics: Fuzuli, gazelinin 1. ve 8. beyitleri / Fuzuli, 1st and 8th couplets of his ghazel)

 

3. Bir Büyük Sükûn / A Great Calm

Bir büyük sükûn dinler beni

Umudu dinlediğim yerden

 

A great calm listens to me

Where I listen to hope

(Söz / Lyrics: Paul Valéry, “Nergis Konuşuyor”dan / from ‘Narcissus Speaks’)

 

4. Işığa Dönüyoruz / We Turn to the Light

Bir şeyler değişiyor, seziyorum

Karanlık koyulaştıkça ışığa dönüyoruz

 

I sense the subtle change in things

We turn to the light as the darkness deepens

 

SO Duo


Sumru Ağıryürüyen: ses / vocal

Orçun Baştürk: panduri, victor, synth, bilgisayar / computer

 

Şarkıların tümünün bestesi, sözleri (2 ve 3 dışında), icrası ve prodüksiyonu SO Duo’ya ait. Sözleri (3 dışında) İngilizceye Bülent Somay çevirdi.

All music are written, performed, and produced by SO Duo. Lyrics are written by SO Duo (except 2 and 3) and translated by Bülent Somay (except 3).

 

Kapak / Cover art: Orçun Baştürk

Mastering: Cem Ömeroğlu

Yeşilköy ev stüdyosunda kaydedildi. / Recorded at home studio in Yeşilköy. İstanbul – Mayıs / May 2020

 

Teşekkürler / Thanks to: Cem Ömeroğlu, Bülent Somay
“Gurub rengi bir torbaya

Sığar mı ki

Günden kalanlar?”

Dostumuz Güneş Uz’un hatırasına…

 

‘Would a bag painted in crimson sunset,

Bear what remains from the daylight?’

To our dearest Güneş Uz’ memory… 
(Translation:Talya Balıkçıoğlu)

 

soduo.wordpress.com
facebook.com/

soduo
instagram.com/soduomusic

youtube.com/soduomusic